Maandag 24 mei zijn wij niet geopend i.v.m. 2e pinksterdag. Dinsdag 25 mei staan we weer voor je klaar!

sales@cow.nl

+31 (0)38 - 203 8300

Oneerlijke concurrentie onderwerp van gesprek

Oneerlijke Concurrentie

Oneerlijke concurrentie onderwerp van gesprek

‘Oneerlijke concurrentie’ was in Den Haag onlangs onderwerp van gesprek. ONL voor Ondernemers (Joop van Veelen) en PPP (Lex van den Bosch) gaven een krachtig ondernemersgeluid af tijdens een bespreking met de Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat. Tijdens de bespreking van Toekomst Plan 2030 in de Tweede Kamer der Staten Generaal, werden twee onderwerpen aangesneden, namelijk:

  1. De ongelijkheid met leveranciers uit China;
  2. De ongelijkheid en omgang en handhaving van regels binnen Europa.

Doel rondom dit thema is om ervoor te zorgen dat de oneerlijke concurrentie Europese aandacht krijgt, omdat de ongelijkheid alsmaar toeneemt! Als vicevoorzitter en portefeuillehouder MVO, haalde Van den Bosch tal van voorbeelden aan om de Kamercommissie ervan te overtuigen dat er absoluut geen sprake is van een gelijk speelveld. Een greep uit de ingebrachte punten:

  • Het handelslandschap is volledig veranderd door de komst van internet;
  • Productie uit Europa verdwijnt door een ongelijk speelveld (Europese wet- en regelgeving, invvoerrechten, BTW-heffing);
  • Milieu wordt zwaarder belast door inefficiënte transport en verpakkingen;
  • Directe en indirecte banen in de handel- en detailhandel gaan verloren in Europa.

Aangedragen vervolgstappen, eventueel met ondersteuning van het MKB, zijn o.a. onderzoek te doen naar de omvang van dit probleem, vanuit Europa de Chinese overheid te laten stoppen met subsidies op transport, zorgen voor een adequaat controleapparaat die bij machte is de enorme stroom aan goederen te controleren en bewustwording creëren bij kopers.

Naar aanleiding van de meeting, heeft een gesprek plaatsgevonden met twee buitenlandwoorders van de VVD, namelijk Wybren van Haga en Sven Koopmans. Momenteel ligt het dossier bij deze leden van de Tweede Kamer en zijn ONL en PPP in afwachting van hun reactie v.w.b. een eventueel vervolg!

Bron: Platform Promotional Products, PPP geeft krachtig ondernemersgeluid af in Den Haag.

Oneerlijke concurrentie

Geschenken

Direct contact

T: +31 (0)38 - 203 8300
E: sales@cow.nl

Offerte nodig?